Projekty

Międzynarodowy projekt badawczy „Liberalizm nad Wisłą (XIX-XXI wiek)
KONCEPCJE – LUDZIE –DZIAŁALNOŚĆ”. W 140 rocznicę urodzin Adama Krzyżanowskiego (1873-1963)

Polski Savonarolla. Wybór pism politycznych Kazimierza Studentowicza z lat wojny i okupacji

Środowisko „Tygodnika Warszawskiego” (1945-1948). Wybór tekstów źródłowych (Tomasz Sikorski, Marcin
Kulesza- w trakcie realizacji)

Stanisław Stomma – biografia katolickiego intelektualisty

Dzieci Saturna. Zbiorowy portret elity polskich komunistów przedwojennych i ich „rozstrzelanego” marzenia
o rewolucji światowej

Biografia Wiesława Chrzanowskiego

Dziennik Juliusza Zdanowskiego (prof. prof. T. Sikorski, H. Walczak, A. Wątor)

Edycja pamiętników (wspomnień) wybitnych postaci w polskim życiu politycznym XIX i XX w.