Polish Biographical Studies

Polish Biographical Studies jest jedynym w Polsce pismem naukowym (rocznikiem) podejmującym badania nad szeroko rozumianą polską biografistyką historyczną XIX i XX wieku. Pismo powstało w 2012 roku przy Ośrodku Badań Biograficznych US.

Naszym celem jest przede wszystkim prezentacja badań biograficznych w zakresie:

  • metodologii badań biograficznych
  • studiów i rozpraw analitycznych poświęconych postaciom znanym, jak i tym zupełnie nieznanym lub zapomnianym.
  • publikacji materiałów źródłowych dotyczących biografii (listów, fragmentów: wspomnień, pamiętników,
    dzienników, relacji, etc)
  • recenzji i omówień monografii (także prac źródłowych) o charakterze biograficznym

Badania biograficzne rozumiane przez nas jako „historia życia”, narracja opisująca życie jednostek obejmować będą nie tylko biografie indywidualne, portrety, ale również profile biograficzne ukazane w szerszym kontekście historycznym. Biografistykę wpisać możemy w sferę zainteresowań różnych nauk: od socjologii, literaturoznawstwa, nauk politycznych po pedagogikę i psychologię społeczną. Najbliżej jest ona jednak związana z historią. Stąd pragnęlibyśmy, aby kontynuować rodzimą tradycję badań biograficznych i zamieszczać na łamach Polish Biographical Studies zarówno biografie erudycyjne, pretekstowe, jak i zbiorowe, opisujące losy, historię szerszych grup społecznych i środowisk, nie zamykając się jednocześnie na nowe trendy w tego typu badaniach. Mamy nadzieję, iż periodyk skonsoliduje  środowisko historyków zajmujących się biografistyką, a jednocześnie stworzy platformę do wymiany poglądów, przestrzeń do prezentacji wyników prowadzonych badań, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

czasopismo na stronie wydawnictwa:

https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-15804/pbs