Kolegium Redakcyjne

Prof. dr hab. Adam Wątor (Uniwersytet Szczeciński) redaktor naczelny, Editor in Chief
Dr hab. Tomasz Sikorski prof US (Uniwersytet Szczeciński) zastępca red. nacz., deputy editor
Dr Radosław Ptaszyński (Uniwersytet Szczeciński) sekretarz redakcji, managing editor
Dr Eryk Krasucki (Uniwersytet Szczeciński)Prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk (UJK w Kielcach)
Dr Marek Białokur (Uniwersytet Opolski)
Dr Aneta Dawidowicz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Dr hab. Rafał Łętocha (Uniwersytet Jagielloński)
Dr Joanna Nalewajko-Kulikov (Instytut Historii PAN)
Dr hab. prof. KUL Jarosław Rabiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Dr Elżbieta Orman (PAN, Zakład Polskiego Słownika Biograficznego)
Prof. UWr dr hab. Jacek Piotrowski (Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. Grzegorz Radomski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Dr Magdalena Semczyszyn (IPN Szczecin)
Prof. Michihiro Yasui (Nagano Prefectural College, Japonia)
Dr hab. prof UwB Grzegorz Zackiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)