Scientific council

Prof. dr hab. Jerzy Eisler (Instytut Historii PAN/IPN Warszawa)

Prof. dr hab. Janusz Faryś (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. Kristian Gerner (Lunds Universitet, Szwecja)

Prof. dr hab. Daniel Grinberg (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Eugeniusz Koko (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Teresa Kulak (Uniwersytet Opolski)

Prof. Kay Lundgreen-Nielsen (Southern Danish University, Dania)

Prof. Paul Robert Magnocsi (University of Toronto/ Royal Society of Kanada)

Prof. dr hab. Ewa Maj (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Prof. Gienadij Matwiejew (Uniwersytet Moskiewski im. Michaiła Łomonosowa, Rosja)

Prof. Albina Noskova (Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie)

Prof. dr hab. Andrzej Romanowski (PAN, Zakład Polskiego Słownika Biograficznego)

Prof. Marci Shore (Yale University, USA)

Prof. Jurij Szapował (Uniwersytet w Kijowie, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina)

Prof. Brian Porter-Szutz (University of Michigan, USA)

Prof. dr hab. Michał Śliwa (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Prof. UKW dr hab. Jan Waskan (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. Witold Wojdyło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (Instytut Historii PAN w Warszawie)

Prof. Michihiro Yasui (Nagano Prefectural College, Japonia)

Prof. Leonid Zaszkilniak (Uniwersytet Lwowski, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina)