dr hab. Radosław Ptaszyński prof US

Politolog, socjolog, historyk; adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas studiów w Instytucie Politologii i Europeistyki US badał stosunki polsko-ukraińskie, czego wynikiem była napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Kozłowskiego praca magisterska „Lwów w stosunkach polsko-ukraińskich”. Studiując równolegle w Instytucie Socjologii US, zajął się zagadnieniami normy i dewiacji oraz zastosowaniem metody biograficznej, pisząc pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Leońskiego pracę magisterską „Szkic do portretu Stanisława Ignacego Witkiewicza (1885–1939). Norma i dewiacja”. W 2009 r. w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych US obronił przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Romanowa rozprawę doktorską „Wojskowy Sąd Rejonowy i Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Szczecinie w latach 1946–1955” (Szczecin 2009). Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół, przemian społecznych i politycznych zachodzących w Polsce po drugiej wojnie światowej, biografistyki, myśli politycznej oraz stosunków polsko-amerykańskich i polsko-francuskich po 1945 r.; sekretarz redakcji Polish Biographical Studies; członek zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Szczecinie; stypendysta Ośrodka Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu; członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Opublikował m. in.Trzymamy straż nad Odrą. Propaganda – fakty – dokumenty, Szczecin 2007; Sensus catholicus. Katolicy świeccy w Polsce Ludowej. Postawy – aktywność – myśl. Studia i szkice, (współredaktor), Toruń 2014; Jacky Jean Etienne Challot przyjaciel Solidarności, Warszawa 2013. oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych