dr hab. Eryk Krasucki prof. US

Adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Specjalizuje się w historii powojennej Polski i Pomorza Zachodniego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii społecznych i kulturalnych. W ostatnim czasie zajmuje się też relacjami łączącymi Międzynarodówkę Komunistyczną (Komintern) i Polskę oraz przygotowuje monografię będącą portretem zbiorowym polskich elit komunistycznych sprzed wybuchu II wojny światowej. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii Żydowski Marzec ’68 w Szczecinie (Szczecin 2008), Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza – biografia polityczna (Warszawa 2009) oraz Przesilenie. Szczecińskie społeczeństwo i władza w styczniu i lutym 1971 r. Obraz źródłowy (Szczecin 2010); redaktor i współredaktor kilku tomów artykułów, m.in. Oblicze polskiej modernizacji. Próba bilansu transformacji ustrojowej III Rzeczypospolitej (Toruń 2010); Studia z dziejów polskiego anarchizmu (Szczecin 2011) i Lewica polska. Koncepcje – ludzie – działalność (Wrocław 2012). Za książkę Międzynarodowy komunista został wyróżniony przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej nagrodą KLIO w kategorii autorskiej, a przez „Miesięcznik Literacki KSIĄŻKI” tytułem książki roku w kategorii „historia”; nominowany do nagród im. Kazimierza Moczarskiego oraz Jerzego Giedroycia.