Informacje o OBB

W październiku 2011 r. przy Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego został powołany Ośrodek Badań Biograficznych. Grupa naukowców, od dawna zajmująca się biografistyką uznała, że warto nie tylko zaprezentować swoją działalność, ale przede wszystkim ją poszerzyć. W zainteresowaniu badawczym Ośrodka leży przede wszystkim polska biografistyka historyczna XIX i XX w. Poza nowymi, wspólnymi projektami, efektem naszych działań jest inicjatywa powołania czasopisma naukowego Polish Biographical Studies.

Obok Wydziału Humanistycznego i Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego partnerami Ośrodka są:

  • Polskie Towarzystwo Historyczne
  • Zakład Polskiego Słownika Biograficznego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk
  • Miasto Szczecin